Images-loading

Klachten Protocol

 

Klachtenregeling

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

HoDaZo wil haar zorg naar uw wensen en uw verwachtingen uitvoeren: wij bieden hoogwaardige zorg, hieronder valt ook een adequate hulpverlening en een professionele bejegening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze uitvoer van zorg bent. In dat geval kan er een klacht ontstaan. Als u een klacht of opmerking heeft, dan horen wij dat graag van u. Uiteraard kunt ook direct met uw klacht naar een (onafhankelijke) klachtencommissie of naar uw gemeente.

Wij hopen dat u ons eerst de kans geeft om samen deze klacht te bespreken en hiervan te leren: wij geven de voorkeur om samen proberen de klacht op te lossen.

Niet elke klacht is een klacht. Sommige klachten zijn ook wensen of verwachtingen. Heeft u nagedacht over wat uw doel is van uw klacht? Mocht u iets veranderd willen zien binnen HoDaZo, probeer dit dan bespreekbaar te maken, dit kan ook anoniem via onze ideeënbus of tijdens een vergadering.

Door het bespreekbaar maken van de klacht/wens, kunnen wij van elkaar leren.

Een klacht zien wij niet per definitie als negatief of slecht. Wanneer wij een klacht ontvangen, kunnen wij nagaan wat hier óns aandeel in is en hoe wij dit, eventueel, in de toekomst kunnen voorkomen of verbeteren. Wij willen met deze klachtenprocedure elke cliënt de mogelijkheid bieden om een klacht in te dienen waarbij zij voldoende ondersteunt worden.

Een klacht helpt ons bij:

- Het verbeteren van de zorg

- Het vaststellen van onze koers binnen HoDaZo

- Grotere klachten voorkomen

- Het ondersteunen (invulling geven) bij gesprekken tussen cliënt/ zorgaanbieder/ financier

- Het flexibel-denken en oplossen, uiteraard binnen de zorg-kaders.

Graag gaan wij met u hierover in gesprek.

Klacht indienen

U heeft een klacht over HoDaZo… wat nu?

U kunt de klacht bespreken met uw (persoonlijke) begeleider. Het kan best lastig zijn om uw onvrede open op tafel te leggen. Toch heeft het voordelen om direct in gesprek te gaan. De begeleider kan reageren en eventueel uitleg geven. Soms is er simpelweg sprake van een misverstand; in een gesprek kan dat dan direct worden opgehelderd. Wij staan open voor uw mening en feedback. Wanneer er een klacht wordt ingediend, dan is de uiterste beslistermijn vanuit HoDaZo zes (6) weken, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van vier (4) weken. Uiteraard heeft het onze voorkeur om dit ruim binnen deze eerste 6 weken met u besproken en opgelost te hebben. U kunt alleen dit gesprek met uw (persoonlijke) begeleider aanvragen, maar dit kan ook met een vooraf door u gekozen vriend(in)/ouder. U mag uw klacht ook sturen aan info@hodazo.nl of telefonisch doorgeven (06-33154718).

óf

Mail: info@erisietsmisgegaan.nl
Telefoon:0352031585
Geopend op werkdagen van: 9:00 tot 12:00
Spoedvragen: 06-25186207

Postadres en bezoek op afspraak:
Van Weedestraat 3
3761 CA, Soest
Postbus 3045
3760 DA, Soest

óf

Ook kunt u uw klacht aan de betreffende gemeente melden.
Voor een deel van onze cliënten zal dit de gemeente Hoogeveen zijn en zij zijn te bereiken via www.hoogeveen.nl én op 14 0528.

Onze klachtenregeling werkt niet trapsgewijs, u mag te allen tijde zelf kiezen hoe u uw klacht wilt bespreken.

Klachtenformulier Cliënt (tbv HoDaZo)

U kunt onderstaand formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar onderstaand link:

Erisietsmisgegaan.nl

Uw persoonlijke gegevens  
Naam
Man/ vrouw
Geboortedatum
Straatnaam + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoon
Email
Contactgegevens wettelijk vertegenwoordiger:
Over wie gaat de klacht?
Instelling
Naam medewerk(st)er
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Naam betreffende medewerker
Beschrijving van de klacht
 
Wat wilt u met de klacht bereiken?Datum:Handtekening