Images-loading

Missie

 

Missie

Er worden door de overheid voortdurend veranderingen in de zorg doorgevoerd. Veelal met het doel de zorg betaalbaar te houden. Bezuinigingen zijn vaak aanleiding om (weer) een verandering door te voeren. Een van de speerpunten vanuit de rijksoverheid is: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Directe hulp daar waar mogelijk door mantelzorgers uit te laten voeren. Aan de andere kant staat de vergrijzing van onze maatschappij. Dit geldt voor onze deelnemers maar ook voor de mantelzorgers. ‘Thuis’ is voor onze deelnemers vaak nog de enige plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. Met de nodige zorg van thuiszorg en mantelzorg lukt het vaak nog om thuis te blijven. Er komt echter een moment dat thuiszorg en mantelzorg niet af doende zijn. Maar opname in een verzorgingstehuis is niet meer mogelijk. Sinds 2013 zijn de verzorgingstehuizen in een rap tempo afgeschaft waardoor er alleen nog verpleeghuizen voor de zwaardere zorg zijn. Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een verpleeghuis maar wel, om welke reden dan ook, een invulling van de dag buitenhuis nodig zijn, kunnen terecht bij HoDaZo. Vanuit deze missie is HoDaZo opgericht. Een veilige haven, een thuis waar de deelnemer zich vertrouwd voelt. En waar de deelnemers in de breedste zin van het woord centraal staat. Waar gedacht wordt in oplossingen en niet in belemmeringen. Met betrokkenheid bij de maatschappij en waar programma’s aangeboden worden afgestemd op de individuele client. Kleine groepen met ‘vaste’ gezichten en vaste dagmomenten. Onze slogan luidt niet voor niets: Maatwerk?! Werkt!